Znak Boga żywego. Objawienia i orędzia Matki Bożej z Marienfried – Irene Corona

Znak Boga żywego. Objawienia i orędzia Matki Bożej z Marienfried - Irene Corona

ISBN 978-83-7864-638-9
Oprawa miękka
Liczba stron: 128
Wymiary: 120 x 190 mm
Rok wydania: 2019
Cena: 14,90 zł

Zobacz książkę w księgarni
Religijna.pl ››

Ja jestem Wielką Pośredniczką łask. Ojciec chce, aby świat uznał to zadanie Jego Służebnicy. Ludzie muszą wierzyć, że Ja, będąc Oblubienicą Ducha Świętego, jestem wierną Pośredniczką wszystkich łask. Mój Znak ma się ukazać. Rozpoznają go tylko moje umiłowane dzieci (…) Skrócenie dni ciemności zależy od was. Wasze modlitwy i wasze ofiary zniweczą obraz Bestii. Wtedy Ja będę mogła ujawnić się całemu światu w chwale Wszechmogącego. Wybierajcie mój Znak, aby wkrótce Bóg Jeden w Trójcy był czczony i poważany przez wszystkich…

Gwiazda Otchłani będzie coraz bardziej okrutna w swej złości i będzie dokonywała coraz większych zniszczeń… Szatan będzie miał tok wielką moc, że wszyscy ci, którzy nie będą dobrze zabezpieczeni przy mnie, pozwolą się oszukać, ponieważ diabeł do tego stopnia jest uzdolniony do zaślepiania ludzi, że także najlepsi dadzą się zwieść…

fragmenty orędzia Maryi z Marienfried

25 kwietnia, 25 maja i 25 czerwca 1946 roku Najświętsza Maryja Panna ukazała się w miejscu nazwanym Marienfried 22-letniej Niemce Barbarze Reuss, przekazując jej orędzie o niezwykłej duchowej głębi, a wcześniej nauczyła ją modlić się Różańcem Niepokalanej. Tuż po objawieniach miejscowy biskup powołał specjalną komisję, która przeprowadziła śledztwo trwające od 1947 do 1950 roku. Komisja nie znalazła ani w orędziach, ani w kontekście objawień z Marienfried niczego sprzecznego z wiarą katolicką. O tych niezwykłych wydarzeniach i przestrogach Maryi opowiada ta książka.

Marienfried i Fatima są ściśle ze sobą związane. W Fatimie miejsce objawienia nazywa się „Cova da Ira”, Dolina pokoju, a Marienfried znaczy „Pokój Maryi”. Obydwa miejsca otrzymały od Boga specjalną misję niesienia światu, Kościołowi, ludziom, całej ludzkości tak bardzo upragnionego pokoju… Sanktuarium w Marienfried oznacza dla mnie syntezę pobożności maryjnej naszych czasów. Zalicza się ono do najważniejszych sanktuariów maryjnych Kościoła Katolickiego, w którym Motka Boża jest czczona w tak bardzo rozmaitych formach.

bp Venancio Pereira z diecezji Leiria-Fatima
słowa wygłoszone podczas pielgrzymki
do Marienfried w 1974 roku

Autor: Irene Corona

Bookmark the permalink.

Comments are closed.