Zeszyt miłości – Luigi Gaspari

Zeszyt miłości - Luigi Gaspari

ISBN 978-83-7864-071-4
Oprawa miękka
Liczba stron: 112
Wymiary: 140 x 200 mm
Rok wydania: 2020
Cena: 19,90 zł

Zobacz książkę w księgarni
Religijna.pl ››

Jezus powiedział mi, abym został twoim ojcem
i duchowym przewodnikiem,
ponieważ On już zaplanował twoją przyszłość.
On cię wybrał jeszcze przed twoim narodzeniem.

Słowa św. Ojca Pio
skierowane do Luigiego Gaspariego

Luigi Gaspari to włoski pisarz mistyczny, który poświęcił się głoszeniu prawdy o Bożej Miłości. Z tym przesłaniem próbował dotrzeć do ludzi zarówno we Włoszech, jak i w Europie, ofiarowując im napisaną przez siebie niewielką książkę, zatytułowaną Zeszyt miłości. Znany jest również jako duchowy syn Ojca Pio i „ambasador” jego dzieł. Ojciec Pio nie tylko kierował życiem duchowym Luigiego, ale również uczynił go swoim współpracownikiem, powierzając mu różne zadania, zwłaszcza te, których sam nie mógł wykonać.

W kwietniu 1968 roku, za radą Ojca Pio, Luigi spisał własne duchowe przeżycia, które następnie wydał w formie niewielkiej książki zatytułowanej Zeszyt miłości. Był to swoisty duchowy testament zawierający obietnice łask, jakich Bóg chce udzielić każdemu człowiekowi i całemu światu. Zawarte w nim przesłanie o wielkiej miłości Boga do człowieka tak mocno poruszyło Ojca Pio, iż zlecił Luigiemu, by jak najszybciej przedstawił je Ojcu świętemu i kościelnej hierarchii. Ośmielony nie tylko słowami swego ojca duchowego, ale i papieża Pawła VI, Luigi Gaspari zajął się rozpowszechnianiem swego dziełka, które doczekało się tłumaczeń na wiele języków. Mistyczne dziełko Gaspariego trafiło do rąk wielu czytelników na całym świecie, przyczyniając się do ich nawrócenia i duchowego rozwoju.

W maju 1968 roku Ojciec Pio powiedział do Primo Capponcellego: … Wszyscy, którzy przyczynią się do publikacji i rozpowszechniania Zeszytu miłości zyskają moją wieczną wdzięczność wraz z Bożym i moim błogosławieństwem.

Dnia 17 października 1968 r. Zeszyt miłości trafił do rąk Jego Świątobliwości Pawła VI. 10 dni później, przez pośrednictwo mojego przyjaciela V. D’A., Papież podziękował mi, w tych między innymi słowach: To jest wielka mistyka. Jakże wspaniała jest ta miłość między Ojcem a Synem. Nie ma tu ani jednego słowa, które należałoby wykreślić…

Powyższe słowa potwierdziły to, co mówił mi Ojciec Pio w czerwcu 1968 r.: Papież zrozumie wszystko.

Luigi Gaspari

Autor: Luigi Gaspari

Bookmark the permalink.

Comments are closed.