Zatruwanie ducha – ks. Andrzej Zwoliński

Zatruwanie ducha - ks. Andrzej Zwoliński

ISBN 978-83-7864-538-2
Oprawa miękka
Liczba stron: 400
Wymiary: 140 x 200 mm
Rok wydania: 2019
Cena: 34,90 zł

Zobacz książkę w księgarni
Religijna.pl ››

Najnowsza książka ks. Andrzeja Zwolińskiego doskonale wpisuje się w dzień dzisiejszy, w to, co obserwujemy dookoła siebie, czego na co dzień jesteśmy uczestnikami. Obnaża jałowość ludzkiej egzystencji i podatność na różnego rodzaju manipulacje. Autor dosadnie rozprawia się z zaślepionym, pozbawionym wartości ludzkim umysłem i obala mit „nowoczesnego człowieka”, który pełen pychy i samozadowolenia, a jednocześnie głębokiej naiwności, kroczy bezrefleksyjnie ku własnej destrukcji.

Kryzys cywilizacji jest przejawem trwającej walki duchowej, o której Pismo Święte mówi już na pierwszych swych stronach. Walka między dobrem a złem, prawdą i nieprawdą, rzeczywistością i złudzeniem, destrukcją i konstrukcją, życiem a śmiercią.

O konflikcie cywilizacyjnym pisał już św. Augustyn, który zwracał uwagę na walkę w historii świata dwóch odmiennych rodzajów miłości: miłości samego siebie aż do wzgardzenia Bogiem i miłości Boga aż do wzgardzenia sobą. Podkreślał, że ta walka rodzi „samotność dusz”, która pojawia się wówczas, gdy człowiek może akceptować – jako wartości jedyne i rzeczywiste – wyłącznie wartości policzalne, widzialne, zamykając się przed wartościami duchowymi. Człowiek, aby kochać świat i siebie w sposób pełny, musi wykraczać poza siebie, zgodzić się z tym, czym nie może rozporządzać w sposób dowolny, czego nie może natychmiast spełnić.

Fragment książki


Andrzej Zwoliński – kapłan diecezji krakowskiej, profesor nauk teologicznych, socjolog, teolog i sektolog. Jest profesorem zwyczajnym Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Napisał ponad 250 książek z zakresu teologii, socjologii, historii idei, katolickiej nauki społecznej, etyki życia gospodarczego, manipulacji społecznych i religioznawstwa.

Autor: ks. Andrzej Zwoliński

Bookmark the permalink.

Comments are closed.