Wtajemniczenie w Modlitwę Pańską – ks. Edward Staniek, ks. Leszek Mateja

Wtajemniczenie w Modlitwę Pańską - ks. Edward Staniek, ks. Leszek Mateja

ISBN 978-83-8340-019-8
Oprawa miękka
Liczba stron: 248
Wymiary: 140 x 200 mm
Rok wydania: 2023
Cena: 39,90 zł

Kup w księgarni
Religijna.pl ››

„Panie, naucz nas modlić się” (Łk 11,1) – prośba skierowana do Jezusa przez jednego z Jego uczniów jest dalej aktualna. Po raz pierwszy wypowiedział ją gorliwy Izraelita, który w Jezusie zobaczył oczekiwanego Mesjasza i dlatego stał się Jego uczniem. To nie był człowiek, który wcześniej się nie modlił, ale pragnął pogłębienia swojej modlitwy. Takie samo pragnienie pogłębienia „wiedzy o modlitwie” powinno towarzyszyć wszystkim, którzy we współczesnym świecie chcą być uczniami Jezusa.

Prezentowana książka ukazuje zapis katechez dla dorosłych, wtajemniczających w głębokie rozumienie i przeżywanie modlitwy „Ojcze nasz”, które powstały w oparciu o Pismo Święte i najstarszą Tradycję Kościoła oraz w odniesieniu do współczesnych realiów, aktualnych wydarzeń i problemów.

Najstarsze komentarze Ojców Kościoła do Modlitwy Pańskiej zwracają uwagę zasadniczo na dwa zagadnienia – sposób modlitwy, czyli odniesienie się do obserwacji modlącego się Jezusa, oraz treść tej modlitwy, którą uważano za skrót całej Ewangelii. Ojcowie próbowali więc odpowiedzieć na dwa pytania: w jaki sposób rozmawiać z Bogiem i o czym z Nim rozmawiać? Ta książka, podążając za Ojcami Kościoła, również podejmuje próbę odpowiedzi na te pytania.

Szczególną wartością książki są katechezy autorstwa ks. prof. Edwarda Stańka, który wielokrotnie dzielił się swoimi refleksjami na temat Modlitwy Pańskiej, jednak przemyślenia prezentowane tutaj mają szczególną wartość. Po pierwsze – ukazał w nich syntezę swoich poszukiwań dotyczących modlitwy „Ojcze nasz”. Po drugie – pisał je i wygłaszał w szczególnym okresie swojego życia, kiedy zmagał się z bardzo poważnymi kłopotami zdrowotnymi. To bardzo szczególne świadectwo doświadczenia życia w Woli Bożej.

Autor: ks. Edward Staniek, ks. Leszek Mateja


Ks. Leszek Mateja – doktor teologii z zakresu patrologii, uczeń ks. prof. Edwarda Stańka. Przez wiele lat swoją posługę duszpasterską pełnił w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, obecnie jest proboszczem parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rusocicach. Autor prac naukowych i publikacji z dziedziny duchowości, m.in. cyklu książek dotyczących drogi ewangelicznego wtajemniczenia pt. Bóg mówi do ciebie.

Zajrzyj do książki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.