Wielka księga proroctw – Piero Mantero

Wielka księga proroctw - Piero Mantero

ISBN 978-83-7864-666-2
Oprawa twarda
Liczba stron: 528
Wymiary: 170 x 240 mm
Rok wydania: 2019
Cena: 59,90 zł

Zobacz książkę w księgarni
Religijna.pl ››


Czasy ostateczne, Apokalipsa
Fałszywi prorocy i mesjasze
Fałszywe cuda i ohyda spustoszenia
Nadejście Antychrysta i trzy dni ciemności,
Wojny i zniszczenia
Upadek wiary w Kościele i powszechne odstępstwo
Tajemnica nieprawości i znak Krzyża na niebie
Dzień Sądu, nowa ziemia i nowe niebo
oraz wiele innych wydarzeń, które mają nadejść, przepowiedzianych i ujrzanych w wizjach przez mistyków, wizjonerów i proroków czasów obecnych.

Wspólnota chrześcijańska… ma zadanie, by być świadkiem tego oczekiwania, wobec świata ogłaszając… nowe przyjście Pana, kiedy czas ustąpi miejsca wieczności. Przeżywajmy ten czas oczekiwania wraz z Maryją i prośmy Ją, by prowadziła nasze kroki na spotkanie Pana. Ona powtarza dziś wraz ze swoim Synem: „Wstańcie i podnieście głowy, wasze odkupienie jest bliskie!”.


św. Jan Paweł II,
modlitwa Anioł Pański, 27 listopada 1988

W dawnych czasach Bóg przez swoich wysłanników zapowiedział Potop, zniszczenie Sodomy, niewolę babilońską czy też zniszczenie Jerozolimy i rozproszenie się plemion żydowskich. Dzisiaj pragnie nas ostrzec przed bliskością wielkich kar. Z pewnością proroctwa katastrof są zawsze warunkowe – nie są niczym innym jak ojcowskimi ostrzeżeniami Boga, aby pobudzić nas do powrotu do Niego. Nie możemy zwlekać – należy przyjąć niebiańskie ostrzeżenia z całym szacunkiem, jako wiadomość Bożą, aby dusze nimi wstrząśnięte wyszły z letargu, stały się lepsze, a nawet święte.

W niniejszej publikacji zebrano najbardziej znaczące przepowiednie i proroctwa, pochodzące z prywatnych objawień wielu mistyków i charyzmatyków żyjących przede wszystkim w ostatnich dwóch wiekach. Poprzez ten obszerny wybór przesłań i objawień podjęto próbę odsłonięcia tajemnic wielkich przyszłych wydarzeń, przede wszystkim związanych z czasami ostatecznymi.

Autor: Piero Mantero

Bookmark the permalink.

Comments are closed.