Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji – Wiesława Kowalska

Uwolnienie z ciężaru winy po grzechu aborcji - Wiesława Kowalska

ISBN 978-83-7864-210-7
Oprawa miękka
Liczba stron: 104
Wymiary: 120 x 160 mm
Rok wydania: 2018
Cena: 9,90 zł

Zobacz książkę w księgarni
Religijna.pl ››

Do tej pory nie było jeszcze takiej książki, i to nie tylko w Polsce. Przemodlona i praktykowana od wielu lat na rekolekcjach. Pomaga wyjść z tragicznych skutków syndromu postaborcyjnego i wrócić do równowagi duchowej.

Przyszła kiedyś do wspólnoty kobieta prosić o modlitwę wstawienniczą. Nie chciała wyjawić swojego problemu. Kapłan położył na nią dłonie i zaczął się modlić. W pewnym momencie przerwał modlitwę, pochylił się nad nią i delikatnie zapytał: „Powiedz, ile masz dzieci?”. Kobieta milczała, a potem bardzo speszona odpowiedziała: „Troje”. „A co zrobiłaś z tym czwartym?”. Zmieszana kobieta z trudem wykrztusiła: „Ono się nie urodziło”. „Tak, wiem” – odpowiedział kapłan. „Widzę Jezusa – stoi tu przy tobie i trzyma w ramionach twoje dzieciątko. Jezus już ci przebaczył, teraz pragnie, abyś ty przebaczyła sobie”.

Fragment książki


Wiesława Kowalska – pedagog, matka wielodzietnej rodziny. Od 1981 r. zajmuje się obroną życia, od 1987 r. zaś promuje modlitwę duchowej adopcji i niesie pomoc rodzinom dotkniętym syndromem postaborcyjnym. Autorka wielu artykułów, modlitw, nowenn. Świadek wielu łask i cudów, uzdrawiającej mocy Boga, płynącej ze wspólnej modlitwy w rodzinach. Od 1994 r. wraz z o. Stanisławem Jaroszem OSPPE prowadzi rekolekcje formacyjno-szkoleniowe dla animatorów realizujących program duchowej obrony rodziny w kraju i za granicą. Świadectwem tym dzieli się w wielu krajach podczas rekolekcji kapłańskich, młodzieżowych, w szkołach i parafiach, na seminariach duchownych, we wspólnotach i zakładach karnych.

Autor: Wiesława Kowalska

Bookmark the permalink.

Comments are closed.