Tajemnica Najświętszego Oblicza – ks. Lawrence Daniel Carney III

Tajemnica Najświętszego Oblicza - ks. Lawrence Daniel Carney III

ISBN 978-83-7864-799-7
Oprawa miękka
Liczba stron: 192
Wymiary: 140 x 200 mm
Rok wydania: 2023
Cena: 34,90 zł

Kup w księgarni
Religijna.pl ››

Nabożeństwo ocalenia społeczeństwa i Kościoła

Od momentu kuszenia pierwszego człowieka aż po obecną infiltrację Kościoła i ogólnoświatową rewolucję diabeł i jego słudzy starają się zniszczyć ludzi stworzonych na obraz Boga. Teraz nie atakują już z zewnątrz, lecz potajemnie wywierają swój zgubny wpływ z samego wnętrza Świętego Kościoła Rzymskokatolickiego. Dlaczego Bóg na to pozwala? Uwielbia patrzeć, jak dusze heroicznie walczą o wiarę. A ta książka wskazuje nam oręż służący do tej walki.

W XIX wieku sługa Boży Leo Dupont, za którego wstawiennictwem miały miejsce setki cudów, powiedział, iż pewnego dnia komuniści zniewolą świat, to znaczy „zamkną kościoły i uczynią z ludzi niewolników państwa… dopóki nie zostanie dokonane zadośćuczynienie, dopóki ludzie nie staną przed Obliczem swojego Zbawiciela, aby prosić Go o przebaczenie i pomoc!” W tej przejmującej książce ksiądz Lawrence Carney ujawnia istotę i historię Nabożeństwa do Najświętszego Oblicza, ukazuje sylwetki apostołów tego nabożeństwa oraz wskazuje sposób ocalenia społeczeństwa i Kościoła z rąk ich wrogów. „Zadośćuczynienie ma służyć ratowaniu społeczeństwa” – powiedział błogosławiony papież Pius IX. Dołączmy więc do św. Teresy z Lisieux i grona innych świętych działających w Arcybractwie Najświętszego Oblicza i kontemplujmy Oblicze Pana, aby pomóc odbudować chrześcijaństwo, dewastowane przez zło komunizmu i masonerii. Niebo nawołuje do praktykowania tego nabożeństwa. Oto niezwykle aktualna książka na nasze czasy, która inicjuje kontrrewolucję zadośćuczynienia, czci wobec Boga i nawrócenia.

Nabożeństwo do Najświętszego Oblicza Chrystusa prowadzi nas do źródła naszego zbawienia i uświęcenia, jakim jest święta Męka naszego Pana. Książka ks. Carneya to solidne historyczne i duchowe przedstawienie kultu Najświętszego Oblicza Chrystusa i wskazanie wiernym bezcennych rad dotyczących ich pobożności i życia duchowego.

biskup Athanasius Schneider

Nabożeństwo do Najświętszego Oblicza jest najbardziej ukrytym, ale najpotężniejszym nabożeństwem dla naszych czasów. I nie wolno tego dłużej trzymać w tajemnicy. Książka ks. Carneya pomaga odeprzeć i powstrzymać naszych wrogów.

Jesse Romero,
autor książki Diabeł w Mieście Aniołów

Autor: ks. Lawrence Daniel Carney III


Ksiądz Lawrence Carney został wyświęcony na kapłana w diecezji Wichita w 2007 roku. Przez pięć lat chodził po ulicach amerykańskich miast w sutannie, niosąc w jednej ręce krucyfiks, a w drugiej różaniec, starając się prowadzić dusze do Kościoła katolickiego. W 2014 roku został mianowany kapelanem Zgromadzenia Benedyktynek Maryi Królowej Apostołów, gdzie pełni posługę do chwili obecnej. W 2017 roku założył Ligę św. Marcina, stowarzyszenie, które modli się o odnowienie w ludziach czci do Boga, zadośćuczynienie i nawrócenie, prowadzące ku zaangażowaniu się w Arcybractwie Najświętszego Oblicza i Bractwie Różańca Świętego.

Zajrzyj do książki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.