Tajemnica Ducha Świętego w Nowym Testamencie – ks. Leszek Mateja

Tajemnica Ducha Świętego w Nowym Testamencie - ks. Leszek Mateja

ISBN 978-83-8340-061-7
Oprawa miękka
Liczba stron: 298
Wymiary: 145 x 205 mm
Rok wydania: 2024
Cena: 39,90 zł

Kup w księgarni
Religijna.pl ››

Prezentowana książka jest owocem wspólnotowego pochylenia się nad tajemnicą Ducha Świętego, objawioną w Nowym Testamencie i w najstarszej Tradycji Kościoła. Przedstawia ścieżki wędrówki po Ewangeliach św. Łukasza i św. Jana, Dziejach Apostolskich i Listach św. Pawia, pozwalające dotknąć ukazaną tam tajemnicę Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Zaproponowana tu i wypracowana w praktyce metoda zgłębiania tajemnic wiary skłania do codziennego czytania Ewangelii poprzez wyodrębnienie konkretnych fragmentów na każdy dzień, z krótkim komentarzem i odniesieniem poznanych treści do swego życia.

Jako chrześcijanie otrzymaliśmy dar Ducha Świętego już na chrzcie świętym, a w sposób szczególny w sakramencie bierzmowania. Jednak mając na uwadze słowa Jezusa, skierowane w Wieczerniku do apostołów: „Duch Prawdy w was przebywa i w was będzie” (J14,17), wiemy, że obecność Ducha Świętego w nas jest dynamiczna. Co zatem Pismo Święte mówi o procesie pogłębiania obecności Ducha Bożego w człowieku? Szukając odpowiedzi, postanowiliśmy przeanalizować najważniejsze fragmenty Nowego Testamentu, które wprost mówią o Duchu Świętym. W naszych poszukiwaniach często sięgaliśmy do pism Ojców Kościoła, jak również do tekstów św. Tomasza z Akwinu, który obficie czerpał z najstarszej Tradycji Kościoła.

Zapraszamy Czytelnika do przygody wtajemniczenia w osobę Ducha Świętego przez dwadzieścia osiem tygodni, z których każdy jest podzielony na sześć dni, tak aby niedzielę poświęcić na podsumowanie całotygodniowej refleksji. Książka doskonale nadaje się do indywidualnej medytacji, ale jest też świetnym materiałem do pracy wspólnotowej i dzielenia się Słowem Bożym.

Autor: Ks. Leszek Mateja


Ks. Leszek Mateja – doktor teologii z zakresu patrologii, uczeń ks. prof. Edwarda Stańka. Przez wiele lat swoją posługę duszpasterską pełnił w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, obecnie jest proboszczem parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rusocicach. Autor prac naukowych i publikacji z dziedziny duchowości, m.in. cyklu książek dotyczących drogi ewangelicznego wtajemniczenia pt. Bóg mówi do ciebie.

Zajrzyj do książki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.