Benedykt XVI. Portret z bliska – Peter Seewald (wyd. 2023)

Benedykt XVI. Portret z bliska - Peter Seewald (wyd. 2023)

Książka Petera Seewalda to jedna z najlepszych biografii kardynała Josepha Ratzingera, dokładnie udokumentowana, pisana z wrażliwością na treść nauczania Kardynała. To portret kompetentny i wartościowy, zdradzający przy tym zupełnie dotychczas nieznane szczegóły życiorysu, pozwalające lepiej i głębiej poznać duchowość Ojca Świętego Benedykta XVI. Czytaj dalej