Święta Powinność – Jean-Marie Elie Setbon

Święta Powinność. Przewodnik przekazywania rozumnej wiary nowemu pokoleniu - Jean-Marie Elie Setbon

ISBN 978-83-8340-056-3
Oprawa miękka
Liczba stron: 128
Wymiary: 140 x 200 mm
Rok wydania: 2024
Cena: 24,90 zł

Kup w księgarni
Religijna.pl ››

Przewodnik przekazywania rozumnej wiary nowemu pokoleniu

Naród mój ginie z powodu braku nauki!

(Oz 4, 6)

Ta książka powstała po to, żeby ojcom, matkom, katechetom umożliwić kształcenie się, przyjmowanie Słowa Bożego, które trzeba przekazać dalej. Żeby ojciec mógł podjąć się roli przekaziciela Słowa Bożego, kształtując umysły swoich dzieci na drodze wiary. Żeby matkę umocnić w jej roli strażniczki wartości chrześcijańskich, przede wszystkim miłosierdzia. Celem autora jest stworzenie, poprzez dyskusję, więzi między rodzicami, dziećmi, nauczycielami, katechetami. Proponując formę dialogu, pragnie również przyczynić się do doskonalenia umysłów dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zdolności myślenia i argumentowania. I wreszcie – chce umożliwić przywrócenie przestrzeni do wypowiadania się i do słuchania, tak aby dziecko czuło, że to, co mówi, jest ważne i że dorośli biorą to pod uwagę.

Przed kilkunastoma laty postanowiłem pójść za Chrystusem. Dzięki mojej obecnej pracy poznałem wiele wspólnot w Kościele katolickim, a od niedawna także we wspólnotach ewangelickich i prawosławnych. Doszedłem do wniosku, że wspólnym brakiem dotyczącym chrześcijańskich rodziców jest brak formacji służącej przekazywaniu prawdy Bożej w domu, w rodzinie. Przez tę książkę chciałbym oddać na służbę Kościoła moje doświadczenie i wiedzę zaczerpnięte z judaizmu, a także z formacji, jaką odbieram odkąd jestem katolikiem, a wreszcie moje doświadczenie wykładowcy, nauczyciela, doświadczenie rabina, a następnie katolika i ojca ośmiorga dzieci w wieku od lat 11 do 29.

Autor

Autor: Jean-Marie Elie Setbon


Jean-Marie Elie Setbon jest wykładowcą, specjalistą w zakresie teologii, egzegezy biblijnej oraz doradcą duchowym. Po ponad 10 latach szkolenia rabinicznego w Ziemi Świętej, nauczania i pełnienia funkcji rabina w społeczności żydowskiej, przeżył osobiste doświadczenie spotkania z Chrystusem i przyjął chrzest w 2008 roku. Ukończył 10-letnie katolickie szkolenie teologiczne. Jest ojcem 8 dzieci i członkiem Katolickiej Partii Liberalnej.

Zajrzyj do książki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.