Sekretny dziennik duchowy mistyka, egzorcysty i cudotwórcy – ks. Giuseppe Tomaselli

Sekretny dziennik duchowy mistyka, egzorcysty i cudotwórcy - ks. Giuseppe Tomaselli

ISBN 978-83-7864-646-4
Oprawa miękka
Liczba stron: 176
Wymiary: 140 x 200 mm
Rok wydania: 2019
Cena: 24,90 zł

Zobacz książkę w księgarni
Religijna.pl ››

Łask, nie tylko zwyczajnych, ale bardziej niż wszystko nadzwyczajnych, otrzymywałem w obfitości… Ta myśl o szczególnych laskach często napełnia mnie obawą, bo rozumiem, że „komu więcej dano, od tego więcej będzie się wymagać”.

To, czego nie robi się dla Chrystusa, jest stracone…

fragment Dziennika

Osobisty Dziennik duchowy wielkiego salezjańskiego kapłana, mistyka cudotwórcy i egzorcysty, zmarłego w 1989 roku w opinii świętości ks. Giuseppe Tomasellego Jak sam wyznał, dziennik ten był pisany „z racji posłuszeństwa wyraźnemu rozkazowi Jezusa, a także z posłuszeństwa kierownikowi duchowemu” – pisany jedynie dzięki bezpośredniej więzi z Bogiem – jedynej, jakiej przez całe życie był wierny.

Ten dziennik jest świadectwem niezwykłego życia duchowego i nadzwyczajnych łask mistycznych, świadectwem prawdziwego kapłana Chrystusa – składającego siebie w ofierze na wzór Mistrza, po którego śladach idzie, podejmującego się ofiar i cierpień za słabszych współbraci w kapłaństwie, biorącego na siebie cierpienie walki z pokusą i szatanem, walki, która dla innych była zbyt ciężka, a z której on mógł wyjść zwycięsko. Oto kapłan na nasze, tak trudne dla Kościoła i kapłaństwa czasy.

Mój pokoik stał się miejscem tajemniczym, odwiedzanym przez Jezusa, Matkę Bożą, Anioła Stróża, przez szatanów oraz dusze z Czyśćca.

Gdybym innym opowiedział o tym, co niemal codziennie wydarza się w moim pokoiku, z trudem by w to uwierzyli…

Ileż pociechy dawał mi Jezus, mówiąc: Utwierdzam cię w łasce. Nigdy nie upadniesz w grzech śmiertelny, ponieważ wszechmoc Boga wspiera twoją wolę! Dziękuj mi z siłą, jaką ci daję w pokusach!

Kiedy pewni kapłani lub współbracia mówili mi: Jestem bardzo mocno kuszony! Módl się za mnie! – zwykłem mówić: Kiedy nastąpi atak pokusy, powiedz: Panie, rzuć ten atak pokusy na ks. Tomasellego…

Fragment książki

Kiedy Jezus wybiera jakąś duszę, ma specjalne cele. Mnie dał do zrozumienia że powinienem być ofiarą wynagradzającą za mnie samego i za innych. Wiedząc, niestety, że nędze moralne są udziałem wszystkich, zwłaszcza z powodu skłonności do zmysłowość, i wiedzą: o nędzach kapłanów i zakonników w kwestii czystość, oferowałem się Bogu jako ofiara za czystość osób konsekrowanych, gotowy na męczeństwo cała i ducha.

Nikomu nie życzę tego, co w najbardziej niezwykły sposób przydarzyło mi siew ciągu wielu lat. Moje naturalne skłonność były w wyjątkowy sposób podżegane przez Szatana, umyśli ciało pozostawiały pod presją ustawicznego działania nieczystego demona. Traktując rzecz po ludzku, mógłbym zaliczać się do najbardziej rozwiązłych ludzi świata… Moje zwycięstwa dawały siłę kuszonym kapłanom i pomagały powstawać upadłym; Jezus gwarantował ten owocny wynik.

Od pięćdziesięciu lat po dziś dzień wykonuję posługę egzorcysty, niejednokrotne miałem okazję widzieć szatana w ludzkiej postaci, walczyć bezpośrednio z nim, a nawet kilka razy zostałem przez niego pochwycony i poturbowany. Mogłem badać go w jego różnych objawach. Ponadto byłem i jestem kierownikiem duchowym wielu dusz mistycznych, które zwykłe bywają bezpośrednim i okrutnym celem osobistych ataków szatana i jako kierownik tych dusz mogłem stwierdzać fakty, które wdawały się niewyobrażalne, których jednak świadkiem byłem dziesiątki razy.

fragment Dziennika

Autor: ks. Giuseppe Tomaselli

Bookmark the permalink.

Comments are closed.