Polski wrzesień 1939 i planowa eksterminacja narodu polskiego – Joanna Wieliczka-Szarkowa

Polski wrzesień 1939 i planowa eksterminacja narodu polskiego - Joanna Wieliczka-Szarkowa

ISBN 978-83-7864-674-7
Oprawa miękka
Liczba stron: 208
Wymiary: 120 x 190 mm
Rok wydania: 2019
Cena: 19,90 zł

Zobacz książkę w księgarni
Religijna.pl ››

Z nastawieniem totalnego opanowania polskiej ziemi i zniszczenia wszystkiego, co polskie, hitlerowskie Niemcy zaatakowały naszą ojczyznę 1 września 1939 roku, a 17 września dołączył do nich Związek Sowiecki. Na mocy niemiecko-sowieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow, bohatersko broniąca swej wolności Polska, opuszczona przez sojuszników, została rozdarta przez najeźdźców z zachodu i wschodu. O bohaterach wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, a także o zaplanowanej i skrupulatnie realizowanej przez Niemców i Sowietów eksterminacji Polaków opowiada ta wstrząsająca książka, przedstawiając najważniejsze wydarzenia wojny obronnej – od Westerplatte po bitwę pod Kockiem – oraz największe zbrodnie Niemców i Sowietów na Polakach, zdając rachunek z ogromu cierpień i strat poniesionych przez Polskę.

Bądźcie bezlitośni! Bądźcie brutalni! 80 milionów ludzi musi dostać to, co im się należy, a należy im się zapewnienie ich egzystencji. Prawo jest po stronie silniejszego. Trzeba postępować z największą surowością. Konieczne jest szybkie podjęcie decyzji. Trzeba głęboko wierzyć w niemieckiego żołnierza. Kryzys następuje, gdy zawodzą nerwy dowódców. Pierwszy cel to dojście do Wisły i Narwi. Nasza techniczna przewaga złamie nerwowo Polaków. Każda nowa siła, która się pojawi, winna być natychmiast zdruzgotana. Ta wojna jest wojną unicestwienia. Należy na nowo wyznaczyć granice Rzeszy, zachowując przy tym rozsądek. (…) Całkowite zniszczenie Polski jest naszym głównym celem wojskowym. Najważniejsze, żeby działać szybko. Wojska polskie należy ścigać aż do ich doszczętnego zniszczenia. (…) Wydałem rozkaz i każę każdego rozstrzelać, kto by chociaż jednym słowem usiłował krytykować, iż celem wojny jest osiągnięcie wyznaczonych linii, a nie fizyczne zniszczenie przeciwnika. W tym celu przygotowałem, na razie tylko na wschodzie, moje oddziały Totenkopf, rozkazując im zabijać bez miłosierdzia i bez litości mężczyzn, kobiety i dzieci polskiego pochodzenia i polskiej mowy. Tylko w ten sposób zdobędziemy przestrzeń życiową, której potrzebujemy. (…)


Adolf Hitler
odprawa najwyższych niemieckich
dowódców wojskowych
22 sierpnia 1939 r.

Autor: Joanna Wieliczka-Szarkowa

Zajrzyj do książki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.