Ostatni wywiad kardynała Wojtyły – kard. Karol Wojtyła, Vittorio Possenti

Ostatni wywiad kardynała Wojtyły - kard. Karol Wojtyła, Vittorio Possenti

ISBN 978-83-8340-001-3
Oprawa miękka
Liczba stron: 186
Wymiary: 140 x 200 mm
Rok wydania: 2023
Cena: 34,90 zł

Kup w księgarni
Religijna.pl ››

Rozmowa z Vittoriem Possentim tuż przed konklawe w październiku 1978 r.

W tym błyskotliwym wywiadzie wybitny włoski filozof i publicysta Vittorio Possenti zaprasza kardynała Karola Wojtyłę do zajęcia stanowiska wobec konkretnych kwestii społecznych, takich jak praca, zatrudnienie, ekonomia, totalitaryzm, demokracja. Z odpowiedzi wyłania się głębokie przekonanie przyszłego papieża, że o aktualności i skuteczności nauki społecznej Kościoła rozstrzygać będzie przede wszystkim zainteresowanie osobą ludzką i jej rozwojem – „prymat osoby”. Pełna prawda o człowieku – oto fundament społecznego orędzia katolików: to nie bezosobowe siły historyczne czy ekonomiczne kształtują społeczną, polityczną i gospodarczą jakość życia, ale osoby. Tylko wzmacnianie siły i wartości osobowej człowieka stanowi skuteczną zaporę przed fałszywymi modelami współżycia społecznego: przed kolektywizmem i indywidualizmem, przed niesprawiedliwością i zacofaniem społecznym. Wszelkie normy i cały wysiłek profetyczny Kościoła służą budowaniu społeczeństwa jako wspólnoty osób. Zmartwychwstały przechodzi przez najbardziej słabe i okaleczone obszary naszych dobrych intencji i pragnień, naszych krzywd i upokorzeń, ambicji i uprzedzeń. Nasze struktury i organizacje potrzebują być odnawiane dzięki uzdrawianiu serc tych, którzy je tworzą.

Profesor Vittorio Possenti zajmuje się filozofią polityki, lako młody doktor na Uniwersytecie Katolickim Sacro Cuore w Mediolanie miał ogromne szczęście przeprowadzenia wywiadu z kard. Karolem Wojtyłą. Był to ostatni wywiad przygotowany na piśmie przez arcybiskupa krakowskiego przed jego wyborem na Stolicę Piotrową. Przebija z niego nie tyko szeroki horyzont myślowy Rozmówcy, ale i żywe zainteresowanie intelektualne i duszpasterskie niepokojami i zmartwieniami współczesnego człowieka. Myśli wyrażane przez arcybiskupa krakowskiego na trzy miesiące przed słynnym konklawe z października 1978 roku brzmią niezwykle aktualnie i znajdują dalszy ciąg w posłudze papieża Jana Pawła II. To kolejny dowód na spójność życia i myśli wielkiego Polaka i rzadka okazja do przysłuchania się rozmowie kogoś, kto, jeszcze o tym nie wiedząc, za trzy miesiące pojawi się w białej sutannie na balkonie bazyliki św. Piotra.

ks. Robert Skrzypczak

Autor: kard. Karol Wojtyła, Vittorio Possenti

Zajrzyj do książki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.