Niezłomny Błogosławiony. Stefan kard. Wyszyński. Album płytą CD – The Indomitable Blessed. Il Beato Indomito

Niezłomny Błogosławiony. Stefan kard. Wyszyński. Album płytą CD - The Indomitable Blessed. Il Beato Indomito

ISBN 978-83-7864-926-7
Oprawa twarda
Liczba stron: 144
Wymiary: 170 x 240 mm
Rok wydania: 2020
Cena: 34,90 zł

Zobacz książkę w księgarni
Religijna.pl ››

Książka Niezłomny Błogosławiony. Stefan kard. Wyszyński otrzymała Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021 w kategorii „Świadectwo”!

Głos bł. kard. Wyszyńskiego na archiwalnych nagraniach. Wspomnienia świadków. Fakty z życia. Album fotograficzny

Voice of blessed Cardinal Wyszynski on archival recordings. Testimonies. Facts from life. Photo album

La voce del beato Cardinale Wyszyński nelle registrazioni d archivio. Le testimonianze. La vita. Album fotografico

Wydanie w trzech językach: po polsku, angielsku i włosku!

Szczególnym przedmiotem medytacji uczyńcie postać niezapomnianego prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło.


Jan Paweł II, Watykan,
28 maja 1981 r.

Meditate, in particular, on our never-forgotten Primate, Cardinal Stefan Wyszyński: his character, his teachings and the role he played in that difficult period of our history. Meditate on all this and take up his great and difficult work.


John Paul II, Vatican,
28 May 1981

Meditate in particolare sulla figura dell’indimenticato primate cardinale Stefan Wyszyński, la sua persona, il suo insegnamento, il suo ruolo in un periodo tanto difficile della nostra storia. Rendete tutto ciò oggetto di riflessione e impegnatevi in questa grande e difficile opera.


Giovanni Paolo II, Vaticano,
28 Maggio 1981

Autor: Praca zbiorowa

Książka „Niezłomny Błogosławiony. Stefan kard. Wyszyński” otrzymała Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021 w kategorii „Świadectwo”!

Bookmark the permalink.

Comments are closed.