Ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Jarosław Wąsowicz SDB – salezjanin kapłan, historyk, publicysta magazynu salezjańskiego „Don Bosco”, „Gazety Polskiej Codziennie”, „Kuriera Wnet”, „Tygodnika Noteckiego”, „Magazynu Kurier Wileński”, od października 2016 roku związany także z Radiem Poznań. Współpracuje również z kwartalnikiem „Wyklęci” oraz Biuletynem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie „Rakowiecka 39″. Dyrektor Archiwum Salezjańskiego Inspektorii Pilskiej. Wykładowca historii Kościoła w WSD Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. W latach 2003-2011 był wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego męczenników II wojny światowej. Od 2018 roku jest członkiem Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 2017 roku wiceprezesem Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych. Naukowo zajmuje się badaniem dziejów antykomunistycznej konspiracji po 1945 roku, młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologią duchowieństwa w czasie II wojny światowej, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii. Od 2008 roku jest organizatorem Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę.

Jest również ogólnopolskim kapelanem Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej i Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej; pomysłodawcą akcji „Serce Dla Inki”, upamiętniającej Danutę Siedzikównę, sanitariuszkę 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, koordynatorem „Pilskich Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, współorganizatorem akcji „Naród ponad granicami”, wspierającej biedne rodziny na Kresach.

Od wielu lat współorganizuje wyjazdy wakacyjne do Polski dla dzieci i młodzieży z Wileńszczyzny.

Comments are closed.