Modlitewnik Wspólnoty Świętego Szarbela

Modlitewnik Wspólnoty Świętego Szarbela

ISBN 978-83-8340-023-5
Oprawa miękka
Liczba stron: 160
Wymiary: 120 x 190 mm
Rok wydania: 2023
Cena: 24,90 zł

Kup w księgarni
Religijna.pl ››

Oficjalny modlitewnik wspólnoty maronickiej!

W ostatnich latach święci Kościoła Wschodniego stają się coraz bardziej rozpoznawalni dzięki swojemu głębokiemu życiu ascetycznemu i mistycznemu. Nie inaczej jest w przypadku św. Szarbela, libańskiego mnicha-pustelnika z Kościoła Maronickiego, który wciąż zyskuje w Polsce coraz większe uznanie.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie wiernych Konferencja Episkopatu Polski, podczas swojego 395. zebrania plenarnego w Lidzbarku Warmińskim w czerwcu 2023 roku, zgodnie z prawem kanonicznym, nadała Ogólnopolskiemu Ruchowi Katolickiemu „Wspólnota Św. Szarbela” osobowość prawną. Wspólnota ta zrzesza różne grupy modlitewne, bractwa, stowarzyszenia i ruchy kościelne w całej Polsce, które odnoszą się do duchowego dziedzictwa świętych libańskich, a szczególnie św. Szarbela.

Ta inicjatywa spotkała się z aprobatą Patriarchy Kościoła Maronickiego, Kardynała Beszara El Rai, co jest ważnym potwierdzeniem jej roli jako żywego pomostu między tradycją zachodnią a wschodnią w Kościele Katolickim.

Jako odpowiedź na duchowe potrzeby wiernych dążących dożycia ascetycznego zgodnie z obrządkiem maronickim, Maronicka Fundacja Misyjna w Polsce przekazuje wiernym oficjalny modlitewnik czcicieli św. Szarbela.

Na kolejnych stronach tego modlitewnika znajdziemy nie tylko polskie tłumaczenia modlitw liturgicznych obrządku maronickiego, ale również inne modlitwy, które pomogą w pogłębieniu osobistej, kościelnej i wspólnotowej relacji z Bogiem.

Ten modlitewnik jest pomocnym narzędziem dla wszystkich, którzy pragną pogłębić swoją duchową więź ze św. Szarbelem i przyjąć bogactwo tradycji maronickiej jako środek jednoczący wiernych w ich duchowej relacji z Bogiem.

Autor: Praca zbiorowa

Bookmark the permalink.

Comments are closed.