Męczennik KL Dachau, ks. Franciszek Miśka SDB – ks. Jarosław Wąsowicz SDB

Męczennik KL Dachau, ks. Franciszek Miśka SDB - ks. Jarosław Wąsowicz SDB

ISBN 978-83-8340-063-1
Oprawa miękka
Liczba stron: 112
Wymiary: 120 x 190 mm
Rok wydania: 2024
Cena: 19,90 zł

Kup w księgarni
Religijna.pl ››

Sługa Boży ks. Franciszek Miśka był salezjaninem, kapłanem, wychowawcą młodzieży, a w czasie II wojny światowej – więźniem obozów dla duchownych. Ostatecznie wraz z innymi księżmi został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie zmarł w wyniku choroby i wycieńczenia. Współwięźniowie, wspominając ostatnie chwile jego życia, pisali, że odszedł „w zupełnej świadomości, pocieszając i zachęcając innych konfratrów do wytrwałości”. Zresztą zawsze swoje obowiązki spełniał z wielką gorliwością i sumiennością, był szczerze pobożny i głęboko zjednoczony z Bogiem. Jego serdeczność i otwartość, troska o wychowanków, parafian, wreszcie o współwięźniów sprawiała, że ludzie darzyli go szacunkiem i ufnością.

Żywa pamięć o skromnym i dobrym życiu, a także o męczeńskiej śmierci ks. Franciszka Miśki doprowadziły do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Sługa Boży ks. Franciszek przypomina nam, że możliwe jest bycie wiernym Panu Bogu i Kościołowi nawet w skrajnie niesprzyjających okolicznościach.

Autor: ks. Jarosław Wąsowicz SDB


Ks. Jarosław Wąsowicz SDB salezjanin, historyk i publicysta (jego artykuły ukazały się m.in. w magazynie salezjańskim „Don Bosco”, „Gazecie Polskiej”, „Kurierze Wnet”, „Kurierze Wileńskim”). Naukowo zajmuje się badaniem dziejów antykomunistycznej konspiracji po 1945 roku, młodzieżowej opozycji i NSZZ „Solidarność” w PRL-u, historią Kościoła w tym okresie, martyrologią duchowieństwa w czasie II wojny światowej, historią salezjanów w Polsce oraz naukami pomocniczymi historii. W WSD salezjanów w Lądzie jest wykładowcą historii Kościoła.

Jest duszpasterzem kibicowi organizatorem Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę. Zajmuje się także niesieniem pomocy materialnej dla Polaków z Kresów, organizuje kolonie letnie dla polskich dzieci z Wileńszczyzny.

Zajrzyj do książki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.