Licencja na zabijanie – Dariusz Żuk-Olszewski

Licencja na zabijanie - Dariusz Żuk-Olszewski

ISBN 978-83-7864-487-3
Oprawa miękka
Liczba stron: 224
Wymiary: 140 x 200 mm
Rok wydania: 2022
Cena: 39,90 zł

Kup w księgarni
Religijna.pl ››

Historia legalnych aborcji od zbrodni sowieckich po czasy współczesne

Książka w znakomity sposób ukazuje przerażającą i tragiczną historię aborcji – jeden z kluczowych aspektów złowieszczej kultury śmierci, obszaru odsłoniętego i ukazanego przez Jana Pawła II jako złowrogie imperium pozostające w stanie walki przeciwko kulturze życia. Ujawnia istotowy przekrój kultury śmierci, której cechą zasadniczą jest nie tyle sam fakt zabijania ludzkiego życia, co legalizacja tego faktu, przejście od traktowania go w kategoriach patologii i zbrodni do uznania go za czyn dopuszczalny.

Poszanowanie prawa do życia nienarodzonego jako prawa człowieka najsłabszego, najbardziej bezbronnego, stanowi najbardziej wyraziste i mocne kryterium autentyczności demokracji. Naruszenie tego prawa dożycia powoduje, że nominalna demokracja staje się faktycznie systemem totalitarnym. Autor dowodzi tej prawdy nie tylko w sposób teoretyczny ale ukazuje ją w perspektywie historycznej, przedstawiając najpierw dramatyczne i wstrząsające wydarzenia w Rosji sowieckiej i hitlerowskich Niemczech, które u zarania swego istnienia wprowadziły dzieciobójstwo. Wolność przybrała tu postać bezbrzeżnej tyranii i absolutystycznej anarchii decydującej w sposób bezwzględny o prawie człowieka do życia. Autor przybliża znaną hasłowo, ale niekoniecznie bliżej poznaną historię sprawy Roe vs Wade, która stanowiła przełom w orzeczeniach aborcyjnych najpierw w Stanach Zjednoczonych, a później w całej tak zwanej„demokracji zachodniej”. Spojrzenie na dzieje aborcji w Stanach Zjednoczonych, na rozwój klinik Planned Parenthood, pozwala dostrzec obecność aborcji we współczesnej przestrzeni demokracji zachodnich, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wydarzenia, które rozgrywały się w niektórych krajach Europy Zachodniej, na przykład w Niemczech, i te, które dzisiaj przybierają postać nacisków zmierzających do poszerzenia tzw. „prawa do aborcji” w przestrzeni Unii Europejskiej.

Książkę doktora Dariusza Żuk-Olszewskiego czyta się jak wstrząsającą powieść sensacyjną naznaczoną faktami, wydarzeniami, cynizmem polityków, biernością ludzkich sumień. Autor tej książki nie moralizuje, on przytacza tylko fakty umiejętnie je zestawia, wskazuje na konkretne ciągi konsekwencji. Należą mu się słowa ogromnej wdzięczności za to, że wybudza czytelnika swojej pracy z letargu i braku wrażliwości sumienia. „Potęga ludzi złych żywi się tchórzostwem dobrych”. Dariusz Żuk-Olszewski wyzwala swojego czytelnika do podjęcia odwagi w dziele wysiłku na rzecz kultury życia.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz

Dzięki mistrzowsko napisanej światowej historii walki o życie nienarodzonych, Dariusz Żuk-Olszewski uświadamia nam jeszcze lepiej, że jest to zarazem walka o życie doczesne i wieczne ich rodziców oraz całej ludzkości. Dzięki temu jest świetną pomocą w tych zmaganiach – po najbardziej właściwej stronie.

Ks. dr hab. Dariusz Oko

Autor: Dariusz Żuk-Olszewski

Patronat medialny

Rycerze Kolumba - logo

Zajrzyj do książki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.