Historia Kościoła katolickiego w Polsce – Tomasz Frasik

Historia Kościoła katolickiego w Polsce - Tomasz Frasik

ISBN 978-83-7864-391-3
Oprawa twarda
Liczba stron: 760
Wymiary: 240 x 330 mm
Rok wydania: 2021
Cena: 249,00 zł

Zobacz książkę w księgarni
Religijna.pl ››

Książka przedstawia dzieje Kościoła katolickiego w Polsce od jego początków do czasów współczesnych. To całościowa synteza obejmująca ponad tysiącletnią historię niewątpliwie najważniejszej instytucji w naszych dziejach. Kompendium to, wzbogacone licznymi ilustracjami, wypełnia lukę, jeżeli chodzi o treści przekazywane w szkolnych podręcznikach historii, w których historia Kościoła ukazywana jest często nazbyt marginalnie, z drugiej zaś jest publikacją popularną, pozbawioną hermetyczności opracowań czysto naukowych i niejednokrotnie niedostępnych dla wielu zainteresowanych tym tematem.

Autor opisuje najistotniejsze dla dziejów Kościoła w naszym kraju wydarzenia, omawiając je w sposób szczegółowy. Całość przedstawiona jest w kluczu chronologiczno-tematycznym, a wszystkie poruszane tu zagadnienia wsparto licznymi odwołaniami do danych statystycznych, które mocno sytuują te fakty w konkretnej rzeczywistości czasu i miejsca.

Książka ukazuje dzieje Polski w szerszej perspektywie, wzbogaconej o niezbywalny wpływ chrześcijaństwa na wydarzenia mające miejsce w historii naszej ojczyzny. Z dzieła tego skorzystają zarówno ci, którzy chcą zapoznać się z dziejami Kościoła i chrześcijaństwa w naszej ojczyźnie, jak i bardziej zorientowani w poruszanej tu tematyce, którzy chcą pogłębić swoje wiadomości w tym zakresie, zaktualizować je w oparciu o nowsze publikacje i prace historyków zajmujących się historią Kościoła w Polsce i poznać głębiej wpływ, jaki na historię naszej ojczyzny miał Kościół, chrześcijańska kultura, nauka i sztuka.

Autor: Tomasz Frasik


Tomasz Frasik, ur. 1966, historyk, ukończył Instytut Historii UJ. Autor publikacji i artykułów historycznych w miesięczniku „Wychowawca”, Tygodniku młodzieży katolickiej „Droga” i kwartalniku „Śladami”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych
w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy
z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Dofinansowanie MKiDN logo

Zajrzyj do książki:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.