Droga do świętości, cz. II. Ścieżka cnót i rad ewangelicznych – Św. Alfons Maria Liguori

Droga do świętości, cz. II. Ścieżka cnót i rad ewangelicznych - Św. Alfons Maria Liguori

ISBN 978-83-7864-653-2
Oprawa twarda
Liczba stron: 384
Wymiary: 140 x 200 mm
Rok wydania: 2018
Cena: 29,90 zł

Zobacz książkę w księgarni Religijna.pl ››

Autor: Św. Alfons Maria Liguori

Druga część jednego z najważniejszych dzieł wielkiego mistrza duchowego, poświęcona została dążeniu ku świętości jako doskonałości chrześcijańskiej przez praktykowanie cnót i rad ewangelicznych. Na tej drodze św. Alfons Liguori okazuje się niezrównanym przewodnikiem. W oparciu o dzieła, słowa i przykład życia wielu świętych, św. Alfons udziela konkretnych duchowych rad i cennych wskazówek na takie tematy jak pokora ducha, pokora serca, posłuszeństwo, ewangeliczne ubóstwo, skarb dziewictwa, umartwienie zmysłów, wstrzemięźliwość w mowie, cierpliwość i wiele innych.

Miłość Boga wywiodła nas z nicości i postawiła na tym święcie przed innymi stworzeniami, które mógł stworzyć. Miłość Jego stworzyła sklepienie niebios i tysiące świateł w przestrzeni, góry morza, doliny, rzeki, i wszystko, czym się raduje nasze oko i zachwyca nasz umysł. Lecz tej miłości nie wystarczało obsypywanie nas niezliczonymi darami, gdyż potrzebą miłości jest oddać siebie i to właśnie uczyniła Boża miłość. Ta święta Miłość wyprowadziła najlepsze skutki ze złego.

Gdy przeklęty grzech pozbawił nas łaski Bożej, zamknął bramy niebios i uczynił niewolnikami piekła. Bóg mógł nas tysiącem innych środków wybawić, lecz miłość kazała Mu przyjąć ludzką naturę i cudem godnym podziwu nieba i ziemi, męką i śmiercią krzyżową odkupić nas od piekła i bramy niebios otworzyć.

fragment książki

Bookmark the permalink.

Comments are closed.