Tajemnica Ducha Świętego w Nowym Testamencie – ks. Leszek Mateja

Tajemnica Ducha Świętego w Nowym Testamencie - ks. Leszek Mateja

Książka jest owocem wspólnotowego pochylenia się nad tajemnicą Ducha Świętego, objawioną w Nowym Testamencie i w najstarszej Tradycji Kościoła. Przedstawia ścieżki wędrówki po Ewangeliach św. Łukasza i św. Jana, Dziejach Apostolskich i Listach św. Pawia, pozwalające dotknąć ukazaną tam tajemnicę Trzeciej Osoby Trójcy Świętej. Zaproponowana tu i wypracowana w praktyce metoda zgłębiania tajemnic wiary skłania do codziennego czytania Ewangelii poprzez wyodrębnienie konkretnych fragmentów na każdy dzień, z krótkim komentarzem i odniesieniem poznanych treści do swego życia. Czytaj dalej

Św. Małgorzata Maria Alacoque – 350. rocznica Objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa

Św. Małgorzata Maria Alacoque - 350. rocznica Objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa

350. rocznica Objawień Najświętszego Serca Pana Jezusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque, wizytce z Paray-le-Monial.
„Wybieram Serce Jezusa na jedyną moją miłość, na obrońcę mego życia, jako gwarancję mojej świętości, siłę w walce ze słabościami i pokutę za grzechy całego życia”. Św. Małgorzata Maria Alacoque Czytaj dalej

Jedyne światło – Justyna Chłap-Nowak

Jedyne światło - Justyna Chłap-Nowak

Ten tomik jest zbiorem poezji religijnej znakomitej krakowskiej poetki Justyny Chłap-Nowakowej. Zawiera wybór wierszy o takiej właśnie tematyce, opublikowanych we wcześniej wydanych tomikach poezji, ale czytelnik znajdzie tu również nowe, niepublikowane dotąd utwory.

Te proste wiersze, głębokie, pełne radości i wiary, autentycznego „tak” dla Bożego świata oraz wdzięczności Bogu za Jego miłość – naprawdę zasługują na to, żeby nie przejść obok nich obojętnie, (o. Jacek Salij)

Piękne! I takie polskie! I również moje… (Halina Łabonarska)
Czytaj dalej

Prawda o polskim Kościele – Leszek Galarowicz

Prawda o polskim Kościele - Leszek Galarowicz

Oznaki kryzysu w polskim Kościele są aż nadto widoczne. Wypływają z jego kondycji ogólnej oraz konkretnych problemów ukazywanych przez media i publikacje książkowe, takich jak istnienie lawendowej mafii, zjawisko ataków na Jana Pawia II, sytuacja polskich seminariów… Z jednej strony mamy zażartą obronę Kościoła, z drugiej bezpardonowy’ atak. Jest też inne podejście, które chce pokazać ważne zjawiska mające miejsce w Kościele – bez upiększeń, ale też bez zajadłej krytyki. Czytaj dalej

Święta Powinność – Jean-Marie Elie Setbon

Święta Powinność. Przewodnik przekazywania rozumnej wiary nowemu pokoleniu - Jean-Marie Elie Setbon

Ta książka powstała po to, żeby ojcom, matkom, katechetom umożliwić kształcenie się, przyjmowanie Słowa Bożego, które trzeba przekazać dalej. Żeby ojciec mógł podjąć się roli przekaziciela Słowa Bożego, kształtując umysły swoich dzieci na drodze wiary. Żeby matkę umocnić w jej roli strażniczki wartości chrześcijańskich, przede wszystkim miłosierdzia. Celem autora jest stworzenie, poprzez dyskusję, więzi między rodzicami, dziećmi, nauczycielami, katechetami. Czytaj dalej